ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ข่าวสารและประกาศ

news list

วช. เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ณ กรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ...

28 กรกฎาคม 2564
news list

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ...

28 กรกฎาคม 2564