ขนาดตัวอักษร
ภาษา

เอกสารเผยแพร่

news list

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward ...

🌟 ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 🌟 เรื่อง แต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ     ...

29 เมษายน 2565