ขนาดตัวอักษร
ภาษา

พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ : CSV

คำสำคัญ : รางวัลผลงานวิจัย

เรียงโดย :

รางวัลผลงานวิจัย

ข้อมูลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีความชัดเจน และเป็นผลงานวิจัยที่สำเร็จสมบูรณ์ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ หรือสังคมส่วนรวม มีศักยภาพ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 พฤษภาคม 2566
75 ผู้เข้าชม 17 download
images icon csv
รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ