ขนาดตัวอักษร
ภาษา

พบ 3 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

RESEARCHERS IN R&D (FTE)

ข้อมูลนักวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนา ที่ทำการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา (Full-time equivalence : FTE)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2566
2 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

TOTAL R&D PERSONNEL IN BUSINESS ENTERPRISE (FTE)

ข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่ทำการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา (Full-time equivalence : FTE) ของภาคเอกชน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2566
1 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

TOTAL R&D PERSONNEL NATIONWIDE (FTE)

ข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่ทำการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา (Full-time equivalence : FTE) ของประเทศ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2566
1 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม