ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ อ่านทั้งหมด

สถิติ

97,709 จำนวนผู้เข้าชม
13 หมวดหมู่
174 ชุดข้อมูล
2 องค์กร

ชุดข้อมูลที่มีผู้เข้าชมมากสุด 5 อันดับ

องค์กรที่มีชุดข้อมูลมากสุด 5 อันดับ

 • 174 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวนชุดข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่

 • 31 กรอบการวิจัย
 • 49 โครงการวิจัย
 • 35 บุคลากรการวิจัย
 • 24 มาตรฐานการวิจัย
 • 7 ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
 • 15 ผลงานวิจัย
 • 8 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
 • 5 รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
 • 0 ทรัพย์สินทางปัญญา
 • 6 รายงานสารสนเทศ
 • 0 การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วช.
 • 0 การจัดซื้อจัดจ้าง วช.
 • 0 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วช.

ข่าวสารและประกาศ

อ่านทั้งหมด