ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ อ่านทั้งหมด

ชุดข้อมูล

สถิติ

40,419 จำนวนผู้เข้าชม
9 หมวดหมู่
85 ชุดข้อมูล
1 องค์กร

ชุดข้อมูลที่มีผู้เข้าชมมากสุด 5 อันดับ

องค์กรที่มีชุดข้อมูลมากสุด 5 อันดับ

  • 85 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวนชุดข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่

  • 8 มาตรฐานการวิจัย
  • 12 กรอบการวิจัย
  • 5 รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
  • 2 การยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา
  • 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
  • 24 โครงการวิจัย/งบประมาณ
  • 16 บุคลากรการวิจัย
  • 7 ผลงานวิจัย
  • 8 ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวสารและประกาศ

อ่านทั้งหมด