ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ อ่านทั้งหมด

ชุดข้อมูล

สถิติ

70,645 จำนวนผู้เข้าชม
9 หมวดหมู่
148 ชุดข้อมูล
1 องค์กร

ชุดข้อมูลที่มีผู้เข้าชมมากสุด 5 อันดับ

องค์กรที่มีชุดข้อมูลมากสุด 5 อันดับ

  • 148 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวนชุดข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่

  • 13 กรอบการวิจัย
  • 39 โครงการวิจัย
  • 30 บุคลากรการวิจัย
  • 20 มาตรฐานการวิจัย
  • 13 ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
  • 15 ผลงานวิจัย
  • 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
  • 9 รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
  • 0 ทรัพย์สินทางปัญญา

ข่าวสารและประกาศ

อ่านทั้งหมด