ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ อ่านทั้งหมด

ชุดข้อมูล

สถิติ

80,098 จำนวนผู้เข้าชม
10 หมวดหมู่
169 ชุดข้อมูล
1 องค์กร

ชุดข้อมูลที่มีผู้เข้าชมมากสุด 5 อันดับ

องค์กรที่มีชุดข้อมูลมากสุด 5 อันดับ

 • 169 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวนชุดข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่

 • 31 กรอบการวิจัย
 • 44 โครงการวิจัย
 • 29 บุคลากรการวิจัย
 • 22 มาตรฐานการวิจัย
 • 7 ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
 • 15 ผลงานวิจัย
 • 8 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
 • 4 รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
 • 0 ทรัพย์สินทางปัญญา
 • 6 รายงานสารสนเทศ

ข่าวสารและประกาศ

อ่านทั้งหมด