ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ อ่านทั้งหมด

ชุดข้อมูล

สถิติ

61,352 จำนวนผู้เข้าชม
9 หมวดหมู่
133 ชุดข้อมูล
1 องค์กร

ชุดข้อมูลที่มีผู้เข้าชมมากสุด 5 อันดับ

องค์กรที่มีชุดข้อมูลมากสุด 5 อันดับ

  • 133 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวนชุดข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่

  • 13 กรอบการวิจัย
  • 38 โครงการวิจัย
  • 27 บุคลากรการวิจัย
  • 18 มาตรฐานการวิจัย
  • 12 ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
  • 12 ผลงานวิจัย
  • 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
  • 9 รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
  • 0 ทรัพย์สินทางปัญญา

ข่าวสารและประกาศ

อ่านทั้งหมด